Vyber, co tě zajíma
Naši partneři

Sport-club-relax

Sport-club-relax

Sport-club-relax

eurostroj-steel

Informace členům LTK Teplice o průběhu Valné hromady SeTes konané 20.11.2021 v Mostě

 

PRAHA PŘIJELA UDĚLAT VALNOU HROMADU SETES DO MOSTU

 

Pod přímým dozorem Prahy (prezidenta ČTS pana Kaderky, 2.víceprezidenta ČTS pana Fialy a svazového advokáta pana Malečka) se v sobotu 20.11. 2021 uskutečnila Valná hromada SeTeS. Kdysi výlučnou a do jisté míry prestižní funkci řídícího Valné hromady přenechali dlouholetí členové Výkonného výboru SeTes  pražské delegaci. Lze se pouze domnívat, zda pouze ze strachu nebo na příkaz z Prahy.

Jádrem sporu bylo od počátku, zda přítomní delegáti (32 hlasů) byli na Valné hromadě podle platných stanov SeTeS, kde se striktně hovoří o počtu delegátů registrovaných klubů a podle absolutního počtu hráčů všech kategorií oprávněných k účasti v mistrovských soutěží ČTS, půl roku před konáním Valné hromady, a dále 8 hlasů, které si přivezli na základě plných mocí pánové Trsek a Hajátko z liberecké oblasti, což stanovy neumožňují (stejné jako by si poslanci ve sněmovně vzali plné moci nepřítomných kolegů ke svému hlasování). Toto chceme za náš klub soudně napadnout a tím by došlo k neplatnosti jakéhokoliv usnesení valné hromady. Z našeho pohledu bylo 11 hlasů na valné hromadě neplatných = 34%.

Hlavním tématem byla volby předsedy, kdy jsme za náš klub dopředu avizovali nominaci pana Jaromíra Říhy, dalším navrženým kandidátem za kluby severočeské oblasti byl pan Vladimír Tichý, který však svoji kandidaturu dvě hodiny před zahájením valné hromady vzdal. Další kandidát na předsedu nebyl před zahájením valné hromady znám, i když se v zákulisí hovořilo o zájmovém kandidátovi pražského vedení. To bylo také v průběhu konání valné hromady potvrzeno navržením paní Kolářové samotným prezidentem ČTS panem Kaderkou. Výsledek tajné volby byl následující : 3 hlasy neplatné, 7 hlasů Jaromír Říha, 22 hlasů Zuzana Kolářová.

Jako další naše zástupce jsme navrhovali do Výkonného výboru (Markétu Kovaříkovou) a do Kontrolní a revizní komise (Markétu Trousilovou). Markéta Kovaříková nebyla novou předsedkyní navržena do schvalovacího procesu a pro nás z nepochopitelných důvodů, možná je však to záměr neumožnit kontrolu – zejména hospodaření, byla zrušena Kontrolní a revizní komise.

Nepodařilo se nám ani prosadit do programu zprávu Výkonného výboru o činnosti a hospodaření za uplynulých 5 let, stejně tak zprávu Revizní a kontrolní komise.

100% shoda mezi všemi přítomnými valné hromady byl tak absolutní bojkot všech vládních opatření proti Covdu 19, tudíž jsme neseděli od sebe s odstupem 2,5 m, neměli na sobě respirátory a ani jsme nikomu nemuseli prokazovat bezinfekčnost.

Na konec Valné hromady si všichni zúčastnění mohli pochutnat na kachně se zelím a knedlíky, dopředu připravenou novou paní předsedkyní SeTeS.

 

Martin Tetřev

Předseda klubu