Vyber, co tě zajíma
Naši partneři

Sport-club-relax

Sport-club-relax

Sport-club-relax

eurostroj-steel

Zimní turnaje 2021/2022

Připravili jsme pro závodní hráče od kategorie mladšího žactva sérii 8 oficiálních turnajů ČTS pro celé zimní období 2021/2022. Začínáme již 11. prosince 2021 turnaje starších žákyň. Přihlášení proveďte přes Informační Systém ČTS nebo kontaktujte Markétu Kovaříkovou.

 

Seznam oficiálních turnajů mládeže ČTS zde:

LTK Teplice_zimní akce21_22

 

Informace členům LTK Teplice o průběhu Valné hromady SeTes konané 20.11.2021 v Mostě

 

PRAHA PŘIJELA UDĚLAT VALNOU HROMADU SETES DO MOSTU

 

Pod přímým dozorem Prahy (prezidenta ČTS pana Kaderky, 2.víceprezidenta ČTS pana Fialy a svazového advokáta pana Malečka) se v sobotu 20.11. 2021 uskutečnila Valná hromada SeTeS. Kdysi výlučnou a do jisté míry prestižní funkci řídícího Valné hromady přenechali dlouholetí členové Výkonného výboru SeTes  pražské delegaci. Lze se pouze domnívat, zda pouze ze strachu nebo na příkaz z Prahy.

Jádrem sporu bylo od počátku, zda přítomní delegáti (32 hlasů) byli na Valné hromadě podle platných stanov SeTeS, kde se striktně hovoří o počtu delegátů registrovaných klubů a podle absolutního počtu hráčů všech kategorií oprávněných k účasti v mistrovských soutěží ČTS, půl roku před konáním Valné hromady, a dále 8 hlasů, které si přivezli na základě plných mocí pánové Trsek a Hajátko z liberecké oblasti, což stanovy neumožňují (stejné jako by si poslanci ve sněmovně vzali plné moci nepřítomných kolegů ke svému hlasování). Toto chceme za náš klub soudně napadnout a tím by došlo k neplatnosti jakéhokoliv usnesení valné hromady. Z našeho pohledu bylo 11 hlasů na valné hromadě neplatných = 34%.

Hlavním tématem byla volby předsedy, kdy jsme za náš klub dopředu avizovali nominaci pana Jaromíra Říhy, dalším navrženým kandidátem za kluby severočeské oblasti byl pan Vladimír Tichý, který však svoji kandidaturu dvě hodiny před zahájením valné hromady vzdal. Další kandidát na předsedu nebyl před zahájením valné hromady znám, i když se v zákulisí hovořilo o zájmovém kandidátovi pražského vedení. To bylo také v průběhu konání valné hromady potvrzeno navržením paní Kolářové samotným prezidentem ČTS panem Kaderkou. Výsledek tajné volby byl následující : 3 hlasy neplatné, 7 hlasů Jaromír Říha, 22 hlasů Zuzana Kolářová.

Jako další naše zástupce jsme navrhovali do Výkonného výboru (Markétu Kovaříkovou) a do Kontrolní a revizní komise (Markétu Trousilovou). Markéta Kovaříková nebyla novou předsedkyní navržena do schvalovacího procesu a pro nás z nepochopitelných důvodů, možná je však to záměr neumožnit kontrolu – zejména hospodaření, byla zrušena Kontrolní a revizní komise.

Nepodařilo se nám ani prosadit do programu zprávu Výkonného výboru o činnosti a hospodaření za uplynulých 5 let, stejně tak zprávu Revizní a kontrolní komise.

100% shoda mezi všemi přítomnými valné hromady byl tak absolutní bojkot všech vládních opatření proti Covdu 19, tudíž jsme neseděli od sebe s odstupem 2,5 m, neměli na sobě respirátory a ani jsme nikomu nemuseli prokazovat bezinfekčnost.

Na konec Valné hromady si všichni zúčastnění mohli pochutnat na kachně se zelím a knedlíky, dopředu připravenou novou paní předsedkyní SeTeS.

 

Martin Tetřev

Předseda klubu

Výsledky kondičních testů provedené v Nymburce 2021

Výsledky kondičních testů provedené v Nymburce v roce 2021 a jejich porovnání s rokem 2019. Tyto výsledky mohou hráči využít k lepší orientaci ve svých silných a slabých stránek co se týká kondice.

Porovnání výsledků 2019, 2021

Turnaj VŘSR “Zvířátka” v sobotu 27.11.

Po covidové pauze Vás konečně zveme na tradiční turnaj ženských čtyřher k rámci VŘSR, který se bude konat v sobotu 27.11.2021.

Turnaj se odehraje na 2 travnatých kurtech (při počtu alespoň 8 dvojice) v nafukovací hale. Nezapomeňte vhodnou tenisovou obuv do haly a tematický obleček v tématu ,,Zvířata“. V průběhu celého turnaje je pohoštění zajištěno, ale budeme rádi i za domácí kulinářské výtvory.

Přihlášky u Markéty Kovaříkové/Trousilová (tel. 736 612 749). Startovné 500Kč/hráč.

Více info: Turnaj VŘSR 2021

Tréninky o podzimních prázdninách

Od středy 27.10.2021 do neděle 31.10. 2021 probíhají podzimní prázdniny. V této době tréninky probíhají pouze po individuální domluvě s trenérem a budou extra dofakturovány dle skutečnosti. Od pondělí 1.11.2021 opět pokračujeme dle tréninkového plánu.

Pozn. Úterní tréninky 26.10. s p. trenérem Danielem Králem včetně kondice jsou zrušeny a nebudou hráčům fakturovány. Další hráči, kteří také odjíždí do Nymburku a mají tréninky u jiných trenérů také nebudou mít úterní trénink fakturován.

Tréninkové sazby + forma fakturace pro zimu I. (4.10.-22.12.2021)

PROSÍM POZORNĚ SI PROČTĚTE!!!

Ceník za zimní tréninky LTK + forma fakturace a pravidel ohledně koronaviru naleznete zde:

tréninkové sazby zima I.2021

V případě dotazů se prosím obraťte na svého trenéra.

Zimní tréninkový plán od PONDĚLÍ 4.10.

Zde je předběžný tréninkový plán na zimní sezónu 2021 (říjen-prosinec), který začíná od pondělí 4.10. a končí ve středu 22.12.2021. V případě nesrovnalostí prosím kontaktujte svého trenéra k doladění.

KONDICE: probíhají každé Úterý a Čtvrtek od 18-19hod v pevné hale (trenér: Dan Karel)

Zimní tréninkový plán I. 2020 (leden-duben)-jen trenéři

Tréninkový ceník platný do 31.12.2021 (ceny se mohou od 1.1.2022 změnit dle změn cen energií)

tréninkové sazby zima I.2021

Forma fakturace a covid opatření vzhledem k tréninkům budou upřesněny v prvním týdnu tréninků. Děkujeme za pochopení